Salam kasono ti pangumbaraan, Dibujeng enggalna bae, serat salira tos katampi dinten kamari dina mangsa srangenge