MEMANDANG FENOMENA BUDAYA DENGAN KACA MATA SEMIOTIK A. Semiotik Dan KebudayaanSemiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda